Privacybeleid

De inhoud van de website van Isolatierapport.nl is met de grote zorg samengesteld. Hoewel Isolatierapport.nl ernaar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. Zo wordt bij de nieuwsartikelen meestal de plaatsingsdatum weergegeven, op deze datum was de informatie actueel en juist maar kan naderhand achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn.

Isolatierapport.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van Isolatieloket kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Links naar derden

Isolatierapport.nl heeft op zijn website links geplaatst naar websites van derden. Isolatierapport.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Isolatierapport.nl plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Isolatierapport.nl website zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright

Alle rechten op de Isolatierapport.nl website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de Isolatierapport.nl website, berusten bij Isolatierapport.nl, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de Isolatierapport.nl-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Isolatierapport.nl of de derde-rechthebbende. Mocht je ondanks alle door Isolatierapport.nl in acht genomen zorgvuldigheid menen dat je rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat Isolatierapport.nl dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres info@isolatierapport.nl.

Privacy

Indien de bezoeker van de Isolatierapport.nl website zich opgeeft via de Isolatierapport.nl website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Isolatierapport.nl te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens) en beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Isolatierapport.nl. In dit laatste geval geeft een bezoeker Isolatierapport.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Isolatierapport.nl met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De door de bezoeker aan Isolatierapport.nl beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder jouw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden, zijn alleen voor het gebruik van Isolatieloket en zullen enkel voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

Op jouw verzoek zal Isolatierapport.nl:
1. Inzage geven in de door Isolatierapport.nl verwerkte gegevens;
2. Jouw gegevens aanpassen/actualiseren of;
3. Jouw gegevens uit zijn bestand verwijderen.

Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@isolatierapport.nl.

Statistieken en cookies

Om het gebruik van de Isolatierapport.nl website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze technische gegevens over onder andere het gebruik van het platform bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Isolatierapport.nl koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die je eventueel via de Isolatierapport.nl website aan ons hebt verstrekt.

Isolatierapport.nl plaatst drie verschillende soorten cookies:
1. Cookies voor social media
Op onze website kun je nieuwsberichten en andere content delen via social media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Door deze cookies herkennen deze social media of je ingelogd bent en kun je direct berichten plaatsen;

  1. Cookies voor marketingdoeleinden
    Met onlineadvertenties brengen we onze diensten onder de aandacht. Om jee geen onnodige advertenties te laten zien, doen we dit het liefst zo gericht mogelijk. Daarom gebruiken we cookies om je relevante advertenties te kunnen tonen;
  2. Cookies om bezoek te meten
    Om onze website continu te kunnen verbeteren, meten we het websitebezoek. Zo zien we welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen juist verbeterd kunnen worden. Met de meeste internetbrowsers kun je cookies van de harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van je internetbrowser voor verdere details.

Virussen en veiligheid

Alhoewel Isolatierapport.nl ernaar streeft de website vrij van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen te houden en de website van Isolatieloket regelmatig hierop te controleren, kan Isolatierapport.nl de afwezigheid van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen die de werking van jouw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden helaas niet garanderen.

Vragen

Indien je nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kun je contact opnemen Isolatierapport.nl via het e-mailadres info@isolatierapport.nl.